Privacy

Hur vi använder din information Leverantören kommer att förse dig med ett omfattande utbud av underhållnings- och informationsinnehåll på Internet och mobil via tjänsten. Vi kommer att använda personliga detaljer för att tillhandahålla vår service såväl som vår kundservice. Din personliga information kommer att användas av oss för att svara på dina frågor, för att behandla dina transaktioner och för att erbjuda erbjudanden, förbättringar och för att marknadsföra vår tjänst via SMS-meddelanden och webbplatserna. Vi har rätt att använda din personliga information, såvida du inte uttryckligen informerar oss om att inte använda den, att kontakta dig om våra tjänster, produkter, aspekter av tjänsten som vi tror att du kan vara intresserad av eller för något annat syfte som kan uppstå då och då. Vi kan också använda din personliga information för att kontakta dig om användningen av våra webbplatser eller förändringar i vår integritets- och upphovsrättspolicy, de allmänna och specifika villkoren eller andra villkor för förhållandet mellan dig och användningen av våra webbplatser. Dessutom kan vi använda detaljerna för att förbättra innehållet och navigeringen på våra webbplatser eller för andra interna ändamål. Slutligen förbehåller vi oss rätten att dela dina personuppgifter med andra affärspartners som vill kontakta dig angående deras produkter och tjänster och som kanske vill erbjuda dig möjligheten att köpa dessa produkter och tjänster. Vissa länder tillåter oss inte att skicka reklammeddelanden utan ditt uttryckliga godkännande. Därför kan det vara möjligt att informationen ovan inte gäller dig. Om du vill "välja bort" av oss som delar dina personliga uppgifter med affärspartners för kommersiella ändamål, informera oss om detta vid den punkt du ger oss din personliga information. Om du ombestämmer dig vid ett senare tillfälle kan du skicka ett e-postmeddelande till den adress som det hänvisas till på webbplatserna eller via tjänsten som du har fått information om. Du kan också ringa oss till vårt kundtjänstnummer, som finns i de specifika villkoren. Efter det kommer vi inte längre att dela din personliga information med tredje parter. Vi vill påpeka att borttagning av personlig information eller ändringar du begär inte kommer att träda i kraft omedelbart. Vi använder anonym personlig information för interna ändamål och för att hjälpa oss att tillhandahålla tjänsten och för interaktion med besökare på våra webbplatser. Vi förbehåller oss också rätten att individualisera anonymiserad information och anpassa tjänsten till dig och att skicka riktade annonser baserade på "sökordssökning". Vi kan också kombinera informationen vi samlar in med tredje part eller allmänt tillgänglig information med din information. När du registrerar dig för tjänsten eller för andra aspekter av tjänsten samlar vi in ditt mobilnummer och din mobilnätleverantörs identitet. Genom att använda tjänsten samtycker du till att vi kommer att tillhandahålla ditt mobilnummer till våra partners och tredje parter om det behövs för att behandla dina transaktioner. Dessa tredje parter kan bestå av mobilnätleverantörer och / eller portaltjänsteleverantörer som används av leverantören för att behandla transaktionerna. Vi använder tredjeparter anställda av oss för att hjälpa oss att operera tjänsten för dig, till exempel att godkänna dina transaktioner, och vi kan dela denna information med dessa parter för begränsade ändamål. Om vårt företag säljs eller slås samman med en annan verksamhet eller företaget förklaras konkurs, kommer viss del eller all din sammanlagda information att lämnas ut till en tredje part. Slutligen kan vi tillhandahålla din information till vissa parter om det krävs enligt lag eller där detta skyddar leverantörens eller användarna av tjänsten.
Funnerz är mycket engagerad i att skydda kundernas integritet och besökare på sina webbplatser. Personuppgifter lagras därför noggrant, behandlas och säkras av oss. Funnerz respekterar fullt ut alla skyldigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen (förordning (EU) 2016/679) och andra sekretesslagar. Funnerz ligger på Pelmolenlaan 16-18, 3447 GW Woerden, Nederländerna och registrerat under NL854469151B01.

Leverantören lägger stort ansvar på användarnas integritet. Därför har vi utarbetat en separat integritetspolicy, som är en integrerad del av leverantörens allmänna och specifika villkor. Du erkänner att leverantören har rätt att samla in och behandla "personlig information", "finansiell information" eller "demografisk information och användarinformation" ("informationen") i samband med tjänsten. Genom att använda leverantörens tjänst accepterar du dessa policyer, upphovsrättspolicyn och de allmänna och specifika villkoren. Om du inte kan acceptera dessa villkor får du inte använda vår tjänst. Om inte annat uttryckligen anges i de allmänna och specifika villkoren, upphovsrätt och integritet

Ändringar av sekretesspolicy


Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra, utöka eller begränsa denna upphovsrättspolicy, sekretesspolicy och Allmänna och specifika villkor. Med tanke på att alla ändringar kommer att inkluderas på dessa sidor rekommenderar vi att du besöker dessa sidor regelbundet. Din fortsatta användning av tjänsten och användningen av eventuella tillägg och förbättringar av tjänsten kommer att anses utgöra acceptans av den modifierade tjänsten.

Informationen vi samlar in


Vi samlar in och behandlar "personliga uppgifter" (detaljer som kan användas för att kontakta dig, såsom ditt fulla namn, (post) adress, telefonnummer, e-postadress och MSISDN, eller information relaterad till SMS-meddelanden som mottagits eller skickats av leverantören, "ekonomiska detaljer" (som kreditkortsnummer, bankkontouppgifter eller lösenord) eller "demografisk information och användarinformation", dvs. information som du tillhandahåller eller som vi samlar in, som varken är personlig eller ekonomisk, men som krävs för vår tjänst fungerar korrekt och är nödvändigt för betalningen av vår tjänst (till exempel tjänstens karaktär, mobiltelefonens märke och typ, start- och slutdatum och varaktigheten för din användning av tjänsten, typen av webbläsare du använder, ditt webbläsarmönster och din IP-adress), som är kopplad till tjänsten. Vi förbehåller oss rätten att lämna ut din personliga information, finansiella detaljer eller demografiska och användaruppgifter ("informationen") till mobilnätleverantören och / eller portalen tjänsteleverantören för att garantera betalning av de skyldiga beloppen. Information av denna typ som samlas in av leverantören kan lagras och bearbetas i det land där leverantören eller företagen som är associerade med leverantören i en grupp har anläggningar. Genom att använda tjänsten samtycker du till gränsöverskridande utbyte av din information.

Cookies


Vi kan använda "cookies" på webbplatserna för att förbättra din upplevelse på webbplatserna. Cookies är objekt som vi överför till din dators hårddisk genom vår webbläsare så att våra system kan känna igen din webbläsare och för att ge vissa funktioner till din dator. Cookies kan inte berätta något om din e-postadress eller annan personlig information, såvida du inte väljer att ge oss denna information, till exempel genom att registrera dig på webbplatserna. Men när du är en av våra kunder och förser våra webbplatser med personlig information kommer dessa detaljer att kopplas till de data som lagras i cookien. Därför använder vi cookies för att stödja din användning av webbplatserna och för att förbättra innehållet och tjänsterna på våra webbplatser. Vi kan till exempel använda cookies för att anpassa ditt besök på våra webbplatser (till exempel för att känna igen dig när du återvänder till våra webbplatser). Du kan ändra dina webbläsarinställningar, vilket kan göra att våra eller andra cookie-leverantörer stängs av. Du bör se avsnittet "Hjälp" i din webbläsare för mer information. Vi vill dock påpeka att vissa sidor på våra webbplatser endast är tillgängliga via cookies eller liknande objekt, och du bör vara medveten om att blockering av cookies eller liknande objekt kan hindra dig från att få tillgång till innehåll eller tjänster.

18 år eller äldre


Varken tjänsten eller webbplatserna är avsedda att användas av barn. Det kan förekomma fall där vi oavsiktligt samlar in personlig information från användare som inte har uppnått den ålder som anges i de specifika villkoren. Dessa detaljer tas bort.

Länkar


Webbplatserna kan innehålla länkar till andra webbplatser. Leverantören har ingen kontroll över dessa webbplatser och är inte ansvarig för tillgängligheten eller innehållet, annonser, produkter eller annat material som lagras på dessa webbplatser. Leverantören kan inte hållas ansvarig, varken direkt eller indirekt, för skador eller förluster som uppstått eller orsakats av en annan användare relaterad till ovanstående. Din tillgång till och användning av länkade webbplatser, inklusive deras innehåll, är helt och hållet på din egen risk.

Säkerhet


Det faktum att din information är skyddad är något vi bryr oss mycket om. Vi använder den bästa industriella tekniken för att säkerställa säkerheten för din information. Tyvärr finns det ingen 100% garanti för att dataöverföring via Internet och via mobilkommunikationsnätet är säkert. Konsekvensen av detta är att även om vi gör allt vi kan för att skydda din information, kan vi inte garantera att informationen du skickar genom oss är helt säker.

Öppna din information

Leverantören kommer att ge dig möjlighet att redigera eller ta bort den personliga information som du har gett oss, eller ändra dina preferenser genom att skicka ett e-postmeddelande till adressen som ingår i de specifika villkoren och berätta om du vill ändra informationen eller ta bort den dem från vår databas, eller om du vill välja att ta emot meddelanden från oss eller från tredje parter. Du kan också kontakta oss på det kundtjänstnummer som finns i de specifika villkoren. Att ta bort information eller välja att ta emot meddelanden från leverantör eller tredje part kommer endast att säkerställa att informationen tas bort från vår databas i syfte att stoppa framtida kommunikationer från oss och tredje parter. Detta borttagande kommer inte att ha någon inverkan på den information som redan samlats in och eventuellt redan delats med tredje parter, som beskrivs i sekretesspolicyn. Vi rekommenderar att du kontaktar dessa tredje parter direkt för att ta bort den personliga information som de kan använda för att kontakta dig.

Kontakta oss


Du kan kontakta oss för frågor eller kommentarer angående vår integritetspolicy. Om du har några frågor, kontakta Funnerz via funnerz.se@silverlines.info eller ring +46 720500350.

Friskrivningsklausul

villkoren Funnerz funapps. Spela blowfish! Jag är 18 år äldre och accepterar allmänna villkor. Detta är en prenumerationstjänst. Kostnaden är 50 SEK per SMS. 1 sms per uge, För att stoppa tjänsten, skicka STOPP eller STOPP FUN till 72027. Se mer information nedan och på våra sidor Användare måste vara 18 år eller äldre eller endast med betalarens tillstånd. Funnerz verkar i enlighet med norska CPA-riktlinjer för sms-tjänster och konsumentombudsmannens riktlinjer. Funnerz erbjuder originella, unika tjänster med högsta standard. Funnerz är inte anslutet till eller sponsras av någon av de listade produkterna eller återförsäljarna. Varumärken, servicemärken, logotyper (inklusive bland annat produkternas individuella namn och detaljhandlare) tillhör deras respektive ägare. Prenumerationen förnyas automatiskt .. Standard / andra textmeddelandekostnader läggs till. Pågående prenumeration. Du kan när som helst stoppa denna prenumerationstjänst genom att skicka STOPP eller STOPP FUN till kortnumret 72027. E-post: funnerz.se@silverlines.info. Leverantör: Triple Tonic BV, Pelmolenlaan 16-18, 3447 GW Woerden, Nederländerna. Hjälptelefon: +46 720500350.